Meer over wat precies de oorzaak was van de handelsverstoring op de NYSE op dinsdag

meer over wat precies de oorzaak was van de handelsverstoring op de nyse op dinsdag

meer over wat precies de oorzaak was van de handelsverstoring op de nyse op dinsdag

NYSE-president Lynn Martin en andere beursfunctionarissen bevestigden aan CNBC dat de belangrijkste oorzaak van de handelsverstoring op het Big Board tijdens de opening van dinsdag te wijten was aan een handmatige fout in verband met de configuratie voor noodherstel van de beurs.

Na 11 Sept In de nasleep van de ramp moest de NYSE een primair handelsplatform (NYSE) en een back-upplatform (gevestigd in Chicago) onderhouden.

Maandagavond werd routinematig softwareonderhoud uitgevoerd op de back-upsite in Chicago.

Dinsdagochtend was het back-upsysteem (Chicago) per ongeluk nog operationeel toen het primaire systeem (NYSE) verbinding maakte.

Omdat de back-up nog bezig was, gedroegen sommige aandelen zich alsof de handel al was begonnen.

Als gevolg hiervan konden Designated Market Makers (DMM’s), die normaal gesproken een afdruk van het openingsbod voor elk aandeel zouden publiceren, dit niet doen omdat het systeem deed alsof de opening al had plaatsgevonden. Dit veroorzaakte grote prijsverstoringen en handelsstops.

Martin zei dat de NYSE overweegt strengere testprotocollen in te voeren.