Rooftop Solar: hoe huiseigenaren investeringen in klimaatverandering moeten berekenen

rooftop solar: hoe huiseigenaren investeringen in klimaatverandering moeten berekenen

rooftop solar: hoe huiseigenaren investeringen in klimaatverandering moeten berekenen

  • Residentiële zonne-energie kan de ecologische voetafdruk van een huiseigenaar verkleinen, maar het is ook belangrijk om op de lange termijn geld te besparen.
  • Maar een belangrijke beslissing van de Californische regelgevende instantie voor nutsvoorzieningen om de nettometing te verminderen, waardoor de totale besparingen van huiseigenaren door de verkoop van energie aan het net met maar liefst 60% zullen afnemen, verandert de economische vergelijking en kan nationale implicaties hebben.
  • Het opslaan van elektriciteit in een batterij op zonne-energie kan de netto verlaging van de meting compenseren naarmate de kosten voor energieopslag dalen, maar de terugverdientijd duurt tien jaar.
  • Lokale en nationale belastingverminderingen en de wet op de vermindering van de inflatie verkorten de terugverdientijd voor zonne-installatie.